ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԸ | ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ | ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ| ՄԵՐ ՓՈՐՁԻՑ| ՄԵՐ ԹԵՐԹԸ | ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ | ՆԿԱՐՆԵՐ | ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ |
               
   
Օգտակար տեսադասեր
 
   
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ
 
               
    MS WORD 2003, 8-րդ դասարան   WindowsExplorer, 8-րդ դասարան   MS EXCEL , 8-րդ դասարան  
               
    Տառատեսակի ընտրություն   Ինչպես բացել WindowsExplorer ծրագիրը   Այլ թերթերի բջիջների հասցեներ պարունակող բանաձևի ներմուծման օրինակ  
    Տառատեսակի չափի ընտրություն   Ինչպես տեղափոխել որևէ օբյեկտ 1, 2, 3   Ինչպես տարածել գրված բանաձևը այլ բջիջների վրա  
    Տառատեսակի թավ, շեղ, ընդգծված ձևի ընտրություն   Ինչպես պատճենել որևէ օբյեկտ 1, 2, 3   Թվային հաջորդականության կառուցման օրինակներ 1, 2  
    Պարբերության տեքստի հավասարեցում ըստ ձախ եզրի, ըստ կենտրոնի, ըստ աջ եզրի, ըստ աջ և ձախ եզրերի   Ինչպես ջնջել որևէ օբյեկտ 1, 2, 3      
    Սկավառակի վրա պահպանված փաստաթղթի բացում   Ինչպես ստեղծել նոր թղթապանակ 1, 2   MS ACCESS , 8-րդ դասարան  
    Նոր փաստաթղթի բացում   Ինչպես անվանափոխել որևէ օբյեկտ 1, 2,3 , 4   Ինչպես ստեղծել տվյալների նոր հենք  
    Փաստաթղթի պահպանում   Ինչպես վերականգնել ջնջված օբյեկտները RecycleBin-ից 1, 2, 3   Աղյուսակի ստեղծում կոնստրուկտորի օգնությամբ  
    Փաստաթղթի նշված մասի հեռացում և պահպանում փոխանակման բուֆերում   RecycleBin-ից օբյեկտները ջնջելու համար 1, 2, 3   Աղյուսակի ստեղծում շաբլոնների օգնությամբ  
    Փոխանակմնա բուֆերում փաստաթղթի նշված մասի պատճենում   Ինչպես ստեղծել WindowsExplorer-ի պատկերանիշը Desktop-ի վրա   Աղյուսակի ստեղծում տվյալների ներմուծմամբ  
    Պարբերությունների ավտոհամարակալում և նիշավորում       Ինչպես անվանափոխել աղյուսակի դաշտը  
    Միջտողային հեռավորություններ   WindowXP համակարգում օբյեկտի որոնումը. 1, 2   Ինչպես աղյուսակում ավելացնել նոր դաշտ  
    Տեքստային փաստաթղթի շաբլոնի օրինակ       Ինչպես դասավորել դաշտի պարունակությունն ըստ աճման կամ ըստ նվազման  
    Ստորին ինդեքսի և վեին ինդեքսի տեղադրում   Ինչպես թողառկել Calculator ծրագիրը 1, 2   Ինչպես թաքցնել որևէ դաշտ և թաքցվածը դարձնել տեսանելի  
    Ձևաչափի պատճենում   Ինչպես Calculator ծրագրով 10-ական համակարգից անցնել 2-ական համակարգին   Ինչպես տվյալների հենքում անհրաժեշտ ինֆորմացիա որոնել 1, 2  
    Աղյուսակի ստեղծում   Ինչպես Calculator ծրագրով 2-ական համակարգից անցնել 10-ական համակարգին   Ինչպես տվյալների հենքում ինֆորմացիա որոնել և այն փոխարինել այլ ինֆորմացիայով  
    Տեքստի նշված հատվածի ֆոնի գունավորում       Ինչպես պատճենել որևէ գրառում կամ դաշտ  
    Տառատեսակի գունավորում       Ինչպես ջնջել որևէ գրառում  
    Տեքստի շրջանակում       Ինչպես ջնջել որևէ գրառում կամ որևէ դաշտ  
    Ուղղագրության ստուգում  
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
8-րդ դասարան
     
    Աշխատանքային տիրույթի դիտման մասշտաբի ընտրություն  
Լաբորատոր աշխատանք 2.1
     
    Ինչպես ավելացնել կամ հեռացնել գործիքների վահանակ  
Լաբորատոր աշխատանք 2.2
     
    Ինչպես գոծիքների վահանակի վրա ավելացնել կամ հեռացնել որևէ գործիք  
Լաբորատոր աշխատանք 2.3
     
    Ինչպես սահմանել էջի լուսանցքները և ընտրել չափման միավորները  
Լաբորատոր աշխատանք 4.1
     
    Spelling and Grammar գործիքների կիրառման օրինակ  
Լաբորատոր աշխատանք 4.2
     
    Ինչպես ակտիվացնել նկարչական գործիքների վահանակը  
Լաբորատոր աշխատանք 4.3
     
    Line, Arrow, Rectangle, oval, TextBox նկարչական գործիքների կիրառումը  
Լաբորատոր աշխատանք 4.4
     
    Fill Color գործիքի կիրառումը  
Լաբորատոր աշխատանք 4.5
     
    Line Color Գործիքի կիրառումը  
Լաբորատոր աշխատանք 4.6
     
    LineStyle և DashStyle գործիքների կիրառումը  
Լաբորատոր աշխատանք 5.1
     
    Insert Diagram or Organization Chart գործիքի կիրառումը  
Լաբորատոր աշխատանք 5.2
     
    Ինչպես ընտրել պատրաստի տարբեր պատկերներ և պատկերել գծեր  
Լաբորատոր աշխատանք 5.3
     
    Shadow Style գործիքի կիրառումը  
Լաբորատոր աշխատանք 5.4
     
    3-D Style գործիքի կիրառումը  
Լաբորատոր աշխատանք 6.1
     
    Վերջին գործողության անտեսում  
Լաբորատոր աշխատանք 6.2
     
    Word ծրագրում ինչպես մուտքագրել հայերեն 1, 2, 3  
Լաբորատոր աշխատանք 6.3
     
               
               
    MS WORD 2003, 9-րդ դասարան  
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
9-րդ դասարան
  MS EXCEL , 9-րդ դասարան  
    Սահմանել վերնագրի մակարդակ  
Լաբորատոր աշխատանք 3.1
  Ֆունկցիաների ներմուծում 1, 2  
    Սահմանել վերնագրի ձևաչափ  
Լաբորատոր աշխատանք 3.2
  Ինչպես փոխել գրաֆիկի գծի գույնն ու ձևը  
    Սահմանել վերնագրի տառատեսակի ձևաչափ  
Լաբորատոր աշխատանք 3.3
  Ինչպես ջնջել գրաֆիկի գիծը  
    Սահմանել վերնագրի ավտոմատ համարակալում  
Լաբորատոր աշխատանք 3.4
  Ինչպես տեղաշարժել գրաֆիկի որևէ օբյեկտ  
    Տեքստային փաստաթղթի բովանդակության ցանկի ավտոմատ ստեղծում  
Լաբորատոր աշխատանք 3.5
  Ինչպես փոփոխել գրաֆիկի որևէ օբյեկտի չափսերը  
    Ինչպես բացել Styles and Formating պատուհանը 1, 2  
Լաբորատոր աշխատանք 4.1
  Ինչպես փոփոխել գրաֆիկի որևէ օբյեկտի ձևաչափը  
    Պարբերության հավասարեցում ըստ աջ եզրի  
Լաբորատոր աշխատանք 4.2
  Ինչպես փոփոխել աղյուսակի տվյալները գրաֆիկի օգնությամբ  
    Պարբերության հավասարեցում ըստ կենտրոնի  
Լաբորատոր աշխատանք 4.3
     
    Պարբերության հավասարեցում ըստ աջ և ձախ եզրի  
Լաբորատոր աշխատանք 4.4
  MS ACCESS , 9-րդ դասարան  
    Ինչպես սահմանել չափման միավորներ  
Լաբորատոր աշխատանք 5.1
  Ինչպես ստեղծել հարցում  
    Ինչպես սահմանել պարբերության աջ և ձախ սահմանները  
Լաբորատոր աշխատանք 5.2
  Աղյուսակի կամ հարցումի ներկայացումը ձևերում 1, 2, 3, 4  
    Ինչպես սահմանել պարբերության առաջին տողը  
Լաբորատոր աշխատանք 5.3
     
    Ինչպես սահմանել պարբերությանը նախորդող և հաջորդող լրացուցիչ միջակայքեր  
Լաբորատոր աշխատանք 5.4
     
    Paragraph պատուհանը կարելի է բացել նաև այսպես          
    Ինչպես սահմանել աղյուսակավորման դիրքեր          
    Tabs պատուհանը կարելի է բացել նաև այսպես          
    Ինչպես հեռացնել աղյուսակավորման սահմանված որևէ դիրք          
    Ուղղագրական ու քերականական սխալների հայտնաբերում և ուղղում 1, 2  
MS WORD 2003, 10-րդ դասարան
     
    Ինչպես բառ ավելացնել բառարանում   Փաստաթղթում Էջերի համարակալում 1, 2, 3   Աղյուսակի բջջում տեքստի ուղղվածություն  
    Փաստաթղթի նախնական դիտում   Փաստաթղթում խորագրի տեղադրում   Աղյուսակը մասերի բաժանում  
    Ինչպես տպագրել փաստաթղթի բոլոր էջերը   Փաստաթղթում ծանոթագրության ներմուծում 1, 2   Բջջում տեքստի հավասարեցման ձևի սահմանում  
    Ինչպես տպագրել փաստաթղթի նշված հատվածը   Ծանոթագրության հեռացում   Աղյուսակի բաժանարար գծեր  
    Ինչպես տպագրել փաստաթղթի ընթացիկ էջը   Աղյուսակի ստեղծում   Տեքստի ներկայացում սյուներով  
    Ինչպես տպագրել փաստաթղթի անհրաժեշտ էջերը   Տողերի և սյուների չափերի փոփոխում   Էջերի միջև առկա բաժանարար գծերի տեղադրում  
    Ինչպես տպագրել փաստաթղթի որևէ էջի մի քանի կրկնօրինակ   Նշել աղյուսակի տողը
Նշել աղյուսակի սյունը
  Էջանշանի տեղադրում  
    Ինչպես տպագրել փաստաթղթի զույգ համարներով էջերը   Ջնջել աղյուսակը, տողը կամ սյունը   Մեկնաբանությունների տեղադրում  
    Ինչպես տպագրել փաստաթղթի կենտ համարներով էջերը   Աղյուսակում ավելացնել տող կամ սյուն   Որևէ փաստաթղթի ամբողջությամբ ներդրում  
    Ինչպես օգնականի միջոցով ստանալ տեղեկատվություն   Աղյուսակի բջիջների միաձուլում   MS Office-ի հավաքածուից որևէ նկարի պատճենում  
        Աղյուսակի բջիջների մասնատում   Բանաձևի ներմուծում  
        Autotext   Autocorrect  
        Փաստաթղթում նոր ոճի ստեղծում   Ընթացիկ ամսաթվի և ժամանակի ներդրում  
        Սիմվոլների ներմուծում 1, 2      
               
       
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
10-րդ դասարան
     
       
Լաբորատոր աշխատանք 5.1
     
       
Լաբորատոր աշխատանք 5.2
     
       
Լաբորատոր աշխատանք 5.5
     
       
Լաբորատոր աշխատանք 5.6
     
       
Լաբորատոր աշխատանք 5.7
     
               
   
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
 
    Գրքերը (Մերի Կարապետյան, Գայանե Պապինյան, Մարիամ Սիմոնյան)   Իմ ընկերը (Գիսանե Թովմասյան)   Ես գիտեմ իմ իրավունքները (Հեղինակներ` Մելինե Նասլյան, Մերի Կարապետյան, Աստղիկ Նիազյան, Վահագ Դավթյան, Նարեկ Մուրադյան)  
    Ես գիտեմ իմ իրավունքները (Գայանե Պապինյան)   Ես գիտեմ իմ իրավունքները (Գոհար Պապինյան)    
    Արաքս գետը   Ակսել Բակունց    
    Չինական մեծ պարիսպ   Սիլվա Կապուտիկյան   Ես գիտեմ իմ իրավունքները (Միջ. կազմ.` Ա. Մամուլյան)  
    Գայլերի նշանակությունը   Սայաթ-Նովա   Բանաստեղծություն  
    Ջրվեժներ   Պարույր Սևակ   Կոմիտաս  
    Խաղաղ օվկիանոս   Հովհաննես Թումանյան   Սասունցի Դավիթ  
               
ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԸ | ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ | ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ| ՄԵՐ ՓՈՐՁԻՑ| ՄԵՐ ԹԵՐԹԸ | ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ | ՆԿԱՐՆԵՐ | ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ |
Հեղինակային իրավունքը` N19 դպրոցի
2013թ.